Greckokatolicki drewniany kościółek w Vyšnej Poliance (23 km na północ od Bardejowa) został wybudowany w 1919 roku w miejscu pierwotnego kościoła z 1810 roku, który został zniszczony podczas pierwszej wojny światowej. Podobnie jak oryginalny, również współczesny kościół jest poświęcony św. Paraskewie.

W porównaniu z pierwotnym kościołem, jego obecna postać jest mniejszych rozmiarów i odznacza się prostszą architekturą. Jest to niewielki budynek zrębowy z trzema pomieszczeniami, jedną wieżą i dwoma krzyżami. Pierwotnie w wieży znajdowały się trzy dzwony, obecnie są tam tylko dwa.

Kościół został wybudowany z materiału pochodzącego z pierwotnego drewnianego kościoła i podobnie jak inne drewniane kościoły został wpisany na listę narodowych zabytków kultury.

Ikonostas w tym kościele został zainstalowany wyłącznie do celów praktycznych i nie ma dużej wartości artystycznej.

Remont zewnętrznej części kościoła został przeprowadzony w latach 90. XX wieku. Ostatnie prace restauratorskie miały miejsce w 2004 roku.

Nabożeństwa w kościele są odprawiane w każdą niedzielę o godzinie 8.00.

Lokalizacja:
maps.google.com


Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Prpozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel