Drewniany greckokatolicki kościół św. Łukasza Ewangelisty w Tročanach (15 km na południe od Bardejowa) jest prawdopodobnie najstarszym drewnianym kościołem obrządku wschodniego w całym obszarze karpackim.

Prawdopodobnie został tutaj przywieziony z pobliskiej wsi Rešov, o czym świadczą zawiasy na drewnianych belkach i zabytkowy napis na ikonie Ukrzyżowania. Sądząc po stylu budowy powstał najpóźniej na przełomie XV i XVI wieku.

Konstrukcja kościoła jest trzyczęściowa, z dwiema wieżami i trzema krzyżami. Na całym obwodzie jest pokryta gontami. Wejście znajduje się od strony zachodniej przez pierwotne drzwi wejściowe. Potężna wieża ze stożkowym zakończeniem potęguje oryginalny wygląd budynku. W jej wnętrzu wiszą dwa dzwony.

W kościele znajduje się niekompletny dwuczęściowy ikonostas z ikonami pochodzącymi z okresu XVI – XVIII wieku. Zamiast pierwszego rzędu swobodnie wiszą ikony św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i mniejsza patrocynalna ikona św. Łukasza Ewangelisty.

Drzwi carskie mają prostą budowę, bez scen Zwiastowania i postaci ewangelistów.

Nad drzwiami carskimi jest umieszczony Mandylion – przedstawienie twarzy Chrystusa na chuście. Na ikonostasie brakuje całej drugiej części świąt.

Bardzo cenna jest duża tablica zawierająca trzecią i czwartą część ikonostasu. Pośrodku trzeciej części z apostołami znajduje się ikona Chrystusa Arcyksięcia z Bogurodzicą i św. Janem Chrzcicielem. Na podstawie wizerunku apostołów można wymienić tylko św. Piotra, św. Pawła i św. Jakuba syna Zebedeusza. Pozostałe postaci nie posiadają widocznych atrybutów i trudno jest jednoznacznie określić, o kogo chodzi.

Pośrodku czwartej części z prorokami znajduje się ikona Panagii – modlącej się Bogurodzicy z aniołami. Z postaci proroków można rozpoznać Aarona, Nahuma, Ezechiela i Aggeusza. Szczyt ikonostasu tworzy duża ikona Ukrzyżowania z postaciami Bogurodzicy, św. Jana Ewangelisty oraz prawdopodobnie Marii Magdaleny i setnika Longina.

W świątyni za ikonostasem znajduje się ozdobny ołtarz z ikoną Zdejmowania z krzyża pochodzący z XVIII wieku oraz ikona św. Michała Archanioła. W kościele znajduje się także wiele innych cennych ikon rozmieszczonych w nawie.

Uwadze nie ujdą również duże ikony malowane na płótnie po bokach ikonostasu – Sąd Ostateczny, Zwiastowanie Bogurodzicy i święta Paraskewa.

Na północnej ścianie możemy zobaczyć drewniane ikony Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Pantokratora i św. Michała Archanioła. Naprzeciwko znajdują się mniejsze ikony – Ukrzyżowanie, rzadka ikona św. Jana Nowego Suczawskiego i wspólne przedstawienie biskupa Mikołaja i świętej Paraskewy.

W kościele miały miejsce rozległe rekonstrukcje w latach 1897, 1933 i 1968. Kościół został naprawiony i kompletnie odrestaurowany w latach 2010 – 2011.

Nabożeństwa odbywają się tutaj w każdą niedzielę o godz. 8.00 oraz w poniedziałki, środy, piątki i dni świąteczne o godzinie 16.30.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk
 


Translated by:
Mgr. Przemysław Masio

 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel