Drewniany greckokatolicki kościół we wsi Bodružal (50 km na wschód od Bardejowa) jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych kościołów obrządku wschodniego na Słowacji. Został wybudowany w 1658 roku a jego patronem jest święty Mikołaj. W 2008 roku wraz z innymi siedmioma drewnianymi kościółkami został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Budynek kościoła jest trzyczęściowy, z trzema wieżami i trzema krzyżami. W głównej wieży znajdują się trzy dzwony, najstarszy z nich pochodzi z 1759 roku. Obszar jest ogrodzony drewnianym ogrodzeniem z bramką wejściową.

Dominującym elementem wnętrza jest ikonostas stylizowany na styl mieszany, barokowo-rokokowy. Wyróżnia go duża różnorodność kolorów i jako jedyny znany jest z tego, iż został pomalowany z obu stron. Powodem jest fakt, że na tylnej stronie pierwotnego ikonostasu z XVII wieku, w XVIII wieku został namalowany obecny czteroczęściowy.

Pierwsza część zawiera ikony Chrztu Chrystusa, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i patrona kościoła – świętego biskupa Mikołaja.

Drzwi carskie są bogato zdobione i obsadzone sześcioma medalionami – dwoma scenami Zwiastowania i czterema ewangelistami.

Od zasady, że na każdym ikonostasie jako pierwsza z lewej znajduje się ikona św. Mikołaja – patrona kościoła bizantyjskiego, istnieje wyjątek w jedynym przypadku, jeśli sam kościół jest poświęcony św. Mikołajowi. Wtedy ikona św. Mikołaja przesuwa się w miejsce patrona kościoła (w prawo) a w jej miejscu pojawia się podobizna patrona eparchii – w tym przypadku św. Jana Chrzciciela (przedstawionego w ikonie Chrztu Chrystusa).

Na postumentach pod pierwszą częścią znajdują się ikony św. Michała Archanioła i św. biskupa Mikołaja. Druga część zawiera ikony dwunastu największych świąt roku liturgicznego z ikoną Ostatniej Wieczerzy, znajdującą się pośrodku.

Trzecia część składa się z ikon dwunastu apostołów, w środku z ikoną Chrystusa Arcykapłana. Czwarta część zawiera sześć medalionów przedstawiających pary postaci proroków Starego Testamentu. Pośrodku części znajduje się ikona Chrystusa na krzyżu.

Częścią głównego barokowego ołtarza za ikonostasem jest obraz Ukrzyżowania i ikona Chrystusa upadającego pod krzyżem. Rzadkością jest także naścienne malowidło w nawie kościoła, pochodzące z XVIII wieku i przedstawiające Sąd Ostateczny oraz Ukrzyżowanie.

Podczas II wojny światowej kościół został uszkodzony. Renowacja miała miejsce w XVIII wieku, w 1902 roku, po wojnie w 1945 roku i ostatnio w latach 2004 – 2008. Ikonostas i malowidła ścienne zostały odrestaurowane w 1995 roku.

Nabożeństwa są tutaj odprawiane w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 11.00.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel