Rzymskokatolicki kościół św. Franciszka z Asyżu w Hervartovie (9 km na południowy zachód od Bardejowa) jest najstarszym i najlepiej zachowanym drewnianym kościołem na Słowacji. W 2008 roku wraz z innymi siedmioma drewnianymi kościołami został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jest jedną z najcenniejszych budowli sakralnych na Słowacji, został wybudowany pod koniec XV wieku i stanowi najstarszy rodzaj drewnianego kościoła na naszych terenach. Kościół został wykonany z czerwonej sosny i jest utrzymany w stylu gotyckim.

Do specyficznych cech tego kościoła należy jego czysto gotycki charakter mimo tego, iż jest to kościół rzymskokatolicki. Poprzez swój dwudzielny plan, wysoki dach i inne cechy zewnętrzne, jak i we wnętrzu, znacznie różni się do rusińskich drewnianych cerkwi (kościołów obrządku wschodniego).

Wszystkie elementy zewnętrzne zachowały się niemal w niezmienionym stanie, wnętrze przeszło w przeszłości wiele zmian. Działo się tak zwłaszcza w związku z reformacją. Wewnętrzne ściany kościoła pokrywa dzisiaj wyjątkowa ozdoba malarska z motywami postaci i roślin.

Szczególne cennym elementem dominującym wnętrza jest ołtarz Maryi Panny, św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Barbary z lat 1460 – 1480, ozdobiony gotyckimi obrazami królów Salomona i Dawida oraz proroków Eliasza, Habakuka, Daniela i Jonasza. Ołtarz pod koniec lat 80. XX wieku został odrestaurowany do pierwotnej postaci.

Kiedy kościół przeszedł w ręce ewangelików, doszło do ważnej i rozległej renowacji dekoracji w jego wnętrzu. Do cennych zabytków z tego okresu należą głównie polichromowana drewniana chrzcielnica, rzeźbiona ława patronacka i obraz Ostatnia Wieczerza z 1653 roku.

Odnowa i wykonanie nowej dekoracji południowej ściany nawy zostało przeprowadzone w 1665 roku. Motywy figuralne Adama i Ewy w raju, Walki św. Jerzego ze smokiem czy Przypowieści o pannach mądrych i głupich, które należą do najcenniejszych w kościele, uzupełniają cytaty z Biblii w języku łacińskim, biblijnej czeszczyźnie oraz słowacyzowanej czeszczyźnie.

W XVIII wieku pod wpływem rekatolizacji pojawiła się część barokowej dekoracji, a w 1805 roku również późnobarokowe malowidła.

Do najcenniejszych części wnętrza należą gotyckie obrazy tablicowe, jak również wspominane już malowidła ścienne z lat 1655 i 1805, odresturowane w latach 70. XX wieku. Bardzo rzadki jest również obraz tablicowy Ostatnia Wieczerza pochodzący z 1653 roku.

Do innych wartościowych zabytków należy późnogotycki obraz św. Franciszka z Asyżu, św. Krzysztofa i św. Katarzyny ze Sieny. Do narteksu zamku ingeruje empora z organami pochodzącymi z przełomu XIX i XX wieku.

Pozostałe elementy wnętrza, jak oryginale skrzydła ołtarza, drewniane skrzynkowe tabernakulum z początku XVI wieku czy przenośny ołtarzyk z 1514 roku, znajdziemy dzisiaj w Węgierskim Muzeum Narodowym w Budapeszcie. Boczny ołtarz pochodzący z 1524 roku znajduje się natomiast w Muzeum Szaryskim w historycznym budynku bardejowskiego ratusza.

W kościele nabożeństwa są odprawiane sporadycznie.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
monarubens.sk
 


Translated by:
Mgr. 
Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel