Drewniany greckokatolicki kościół we wsi Jedlinka (16 km na północny wschód od Bardejowa) został wybudowany w 1763 roku i mówi się, że został w całości przywieziony z Polski. Został poświęcony Ochronie Przenajświętszej Bogurodzicy.
 
Budynek kościoła jest trzyczęściowy, z trzema wieżami i trzema krzyżami. Na głównej wieży zamkowej są wycięte wyjątkowe otwory dźwiękowe w formie trójkąta. Wewnątrz wieży wiszą trzy dzwony. Ciekawostką tego kościoła jest fakt, że zachowały się pierwotne, kute krzyże ozdobne, okucia na drzwiach czy kute kraty w oknach. Wejście do kościoła znajduje się od strony zachodniej.

Jeden z najcenniejszych ikonostasów na Słowacji pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i jest czteroczęściowy.

Pierwsza część zawiera ikony św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela oraz ikonę święta kościelnego Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy. Carskie drzwi są udekorowane medalionem Zwiastowania i czterech ewangelistów. Drugi rząd ikon przedstawia poszczególne święta roku liturgicznego i jest przedzielony ikoną Ostatniej Wieczerzy.

Trzeci rząd tworzą ikony apostołów. Pośrodku znajduje się centralna ikona Chrystusa Arcykapłana a nad nią symbol „Boże oko”, który dość rzadko występuje w drewnianych kościołach. Czwarty rząd ikon składa się z postaci poszczególnych proroków.

Szczyt ikonostasu tworzy ikona Ukrzyżowania Chrystusa, po bokach którego stoją postaci przenajświętszej Bogurodzicy i Jana Ewangelisty.

Ikonostas jest bogato zdobiony rzeźbami motywów roślinnych i winorośli.

Ołtarz w świątyni zdobi ikona Narodzenia Bogurodzicy z XIX wieku. W świątyni znajduje się także rzadka ikona Przenajświętszej Bogurodzicy Strażniczki z XVIII wieku. Dalsze ikony i przedmioty liturgiczne w kościele pochodzą z XVII i XVIII wieku.

Kościół w Jedlince został kompletnie odrestaurowany w latach 2000 – 2001.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 8.00.

Lokalizacja:
maps.google.com


Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:
Mgr. Przemysław Masio

 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel