Drewniany greckokatolicki kościół Spotkania Pana z Symeonem we wsi Kožany (22 km na południowy wschód od Bardejowa) został wybudowany w 1760 roku. Pierwotnie był poświęcony Ochronie Przenajświętszej Bogurodzicy. Dzięki rzadkiej dekoracji wnętrza i wyjątkowemu ikonostasowi należy do nadzwyczaj wartościowych obiektów kościelnych.

Budynek kościoła jest trzyczęściowy z trzema wieżami i trzema krzyżami. W głównej wieży znajdują się trzy dzwony. Jeden z nich pochodzi z 1406 roku, przez co wyróżnia się na tle dzwonów drewnianych kościołów.

W przestrzeni kościoła dominuje ikonostas złożony z pięciu części. W głównym rzędzie znajduje się ikona św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i ikona Spotkania Pana z Symeonem.

Druga część zawiera dwanaście ikon świąt. W środku znajduje się ikona Ostatniej Wieczerzy z dwunastoma apostołami. Trzecią część tworzą ikony dwunastu apostołów i jest przedzielona ikoną Chrystusa Arcykapłana.

Czwarta część składa się z dwunastu medalionów z prorokami. Pośrodku znajduje się ikona Ukrzyżowania Chrystusa z postaciami Bogurodzicy i św. Jana Apostoła. Piątą część tworzą ikony apostołów św. Piotra i Pawła z Bogurodzicą oraz ikona przedstawiająca sen Jakuba.

Ciekawostką jest fakt, że ikonostas ma tylko dwie pary drzwi – carskie w środku i diakońskie w części północnej. Carskie drzwi są ozdobione scenami ze Zwiastowania oraz postaciami czterech ewangelistów.

W sanktuarium świątyni znajduje się ołtarz z ikoną Piety z XIX wieku.

Ściany nawy i świątyni są pokryte cennymi malowidłami z XVIII wieku. Uwagę zwraca także ozdobne lustro, drewniana czasza, świeczniki i inne przedmioty liturgiczne. Interesujące są także kraty okienne, ręcznie kute w stylu gotyckim.

Ostatnie prace restauracyjne we wnętrzu były przeprowadzone w latach 1965 – 1970. Część zewnętrzna kościoła została kompletnie odrestaurowana w latach 2000 – 2003. 

Nabożeństwa są odprawiane w każdą niedzielę o godzinie 8.00, a w święta o godzinie 16.30.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:
Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel