Drewniany greckokatolicki kościół we wsi Krivé (14 km na zachód od Bardejowa) został zbudowany w 1826 roku i jest poświęcony św. Łukaszowi Ewangeliście.

Pod względem konstrukcyjnym budynek składa się z trzech pomieszczeń, natomiast pod wpływem późniejszych zmian sprawia wrażenie nietypowo jednolitego. Kościół stracił swój trójwieżowy charakter typowy dla drewnianych kościołów obrządku bizantyjskiego. W jedynej wieży znajdują się dwa dzwony.

We wnętrzu kościoła znajduje się rzadki czteroczęściowy ikonostas z XVIII wieku. Pierwszą część tworzą ikony św. biskupa Mikołaja, Bogurodzicy Hodegetrii, Chrystusa Nauczyciela i św. Łukasza Apostoła. Drzwi carskie są ozdobione medalionami Zwiastowania i czterech ewangelistów. Druga część przedstawia święta kościelne, pośrodku jest przedzielona ikoną Ostatniej Wieczerzy.

Trzecia część z wizerunkami apostołów, posiada w środku ikonę Chrystusa Arcykapłana. Na część czwartą składają się pary postaci proroków.

Do szczególnie wartościowych należą jednak ikony poza ikonostasem. Bardzo cenna jest Bogurodzica Hodegetria z XVI wieku. Ikona św. Michała przedstawia archanioła jako rycerza z mieczem walczącego z siłami zła. Jedną z najbardziej interesujących jest ikona Wielkiego Deesis, umieszczona na poręczy chóru. Przedstawia Chrystusa na tronie, po bokach z siłami niebieskimi i zastępami świętych w modlitwie błagalnej do Chrystusa.

Specyficzna jest ikona Chrztu Chrystusa w Jordanie, która przedstawia odejście ludowego mistrza od przyjętych zasad. Przejawia się to poprzez przedstawienie postaci Chrystusa bez aureoli, jego mniejszej postaci w porównaniu z przedstawionym Janem Chrzcicielem, bądź też poprzez wodę niedotykającą nóg obu postaci.

Wymienione ikony pochodzą z XVI wieku i prawdopodobnie tworzyły część jednego ikonostasu. Nigdzie na Słowacji nie znajduje się ikonostas z tego okresu w tak dobrym stanie.

Ostatnie większe prace renowacyjne były przeprowadzone w latach 1965 – 1970. W 2003 roku naprawiano fundamenty, 2006 roku została odrestaurowana wieża, a w 2010 roku osłona kościoła.

Nabożeństwa odbywają się w kościele w każdą niedzielę o godzinie 7.30, w czwartki o godzinie 16.30, a w dni świąteczne o godz. 15.00 lub 16.30.

Lokalizacja:
maps.google.com

Żródło:
drevenechramy.sk

 


Translated by:

Mgr. Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel