Kiedy pewnego dnia książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy przejeżdżał przez górny Szarysz, odwiedził starego towarzysza broni Gašpara Šeredyego w jego zamku. Ten przywitał go spektakularne, oprowadził po swojej imponującej siedzibie i przygotował dużą gościnę.

Tokajskie wino lało się strumieniami, a kiedy zabawa trwała w najlepsze, Rakoczy zaproponował Šeredyemu, że kupi jego zamek. Šeredy nie chciał nawet o tym słyszeć, ale zgodził się na sprzedaż pod jednym warunkiem.

Rakoczy w ciągu roku musiał przywieść mu 30 000 siedmiogrodzkich dukatów, tłoczonych w tym samym roku, z własną podobizną na awersie. Pan zamku powiedział to z uśmiechem bo wiedział, że w Siedmiogrodzie nawet za dziesięć lat nie uda się wybić tylu dukatów. Jednak Rakoczy zgodził się i uścisnął dłoń Šeredyemu.

Po wyjeździe księcia Šeredy wiódł dalej spokojne życie i każdemu ze swoich gości opowiadał zabawną historię związaną z Rakoczym. Jednak Rakoczemu tak spodobał się zamek, że spełnił szalone życzenie i przywiózł stos dukatów.

Było to dokładnie rok od chwili, kiedy starzy przyjaciele spotkali się zgodnie z umową w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się pomnik Šeredyego. Rakoczy polecił wyłożyć dukaty przed Šeredyego. Ten obejrzał je do ostatniego, przeliczył, kiedy uświadomił sobie z przerażeniem, że właśnie stracił swój ukochany zamek. Wstał, jeszcze raz na niego spojrzał, chwycił się za serce i padł martwy na ziemię.

Tak mówi legenda.

Pomnik w pobliżu Dlhej Lúki rzeczywiście stoi w miejscu, gdzie zmarł Gašpar Šeredy. Šeredy nie zmarł jednak z powodu sprzedaży zamku. W rzeczywistości został on sprzedany dopiero 35 lat po jego śmierci.

Zamek w Zborowie został wybudowany prawdopodobnie w XIV wieku w celu ochrony węgierskiego pogranicza i drogi handlowej do Polski. Pierwsza pisemna informacja na jego temat pochodzi z 1347 roku.

Pierwotny gotycki zamek tworzył dziedziniec z murem obronnym, wieżą, pałacem i kaplicą. W okresie od XIV do XVI wieku właścicielami były rodziny szlacheckie Cudarów, Rozgony i Tarczay. Prawdopodobnie za panowania Cudarów dobudowano drugi dziedziniec z dwiema basztami.

Do wielkiej przebudowy gotyckiego rdzenia doszło w drugiej połowie XVI wieku, kiedy zamek należał do Šeredych. Przebudowali go i wzmocnili do tego stopnia, że stał się jednym z największych i najlepiej ufortyfikowanych siedzib w górnym Królestwie Węgier.

Oprócz prac remontowych na górnym zamku, został przebudowany i rozszerzony drugi dziedziniec, dobudowano trzeci dziedziniec z dwiema basztami, murem obronnym i przemyślną bramę wejściową zabezpieczoną mostem zwodzonym. Dzięki renesansowym pracom budowlanym według włoskich wzorów został udoskonalony archaiczny system fortyfikacyjny i powstała wygodna siedziba feudalna spełniająca najbardziej wymyślne wymogi związane z komfortem mieszkania w tamtym czasie.

Rodzina Rakoczych, którzy byli właścicielami zamku w XVII wieku zajmowała się już tylko jego konserwacją.

W 1666 roku Franciszek I Rakoczy świętował na zamku ślub z Heleną Zrínską. Jednak 10 lat później zmarł a mężem Zrínskej został Imrich Thököly. Właśnie podczas powstania Thökölyego w 1684 roku zamek mimo silnego oporu obrońców (dowodzonych przez Helenę Zrínską) został zdobyty przez wojska cesarskie generała Schultza.

Zamek widnieje jako działający jeszcze w inwentarzu z 1704 roku, w czasach powstania Franciszka II Rakoczego. Po zniszczeniu zamku rodzina Rakoczych przeprowadziła się do pałacu we wsi, z którego do dzisiaj zachował się kościół św. Zofii.

Ruiny zamku znacznie uszkodziły również walki pomiędzy wojskiem rosyjskim a austriacko-węgierskim podczas pierwszej wojny światowej.

Zborowskie wzgórze zamkowe już w 1926 roku zostało ogłoszone rezerwatem przyrody, co sprawia, że jest zaliczane do najstarszych obszarów chronionych na Słowacji.

Ruiny Zamku Zborowskiego na podstawie przyległego majątku zwanego również Makovica, znajdują się nad miejscowością Zborov, 10 km na północ od Bardejowa. Dostęp jest możliwy również z miejskiej części Bardejowa – Dlhá Lúka, ew. okrężną drogą po szlaku turystycznym z Bardejowa-Zdrój.

Zamek jest w pełni dostępny, obecnie trwają na nim prace rekonstrukcyjne pod patronatem Stowarzyszenia ds. Ochrony Zamku w Zborowie.

Lokalizacja:
maps.google.com
 


Translated by:
Mgr. 
Przemysław Masio
 


Propozycje wycieczek:
www.tik.bardejov.travel