Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch je najstarším skanzenom na území Slovenska. V pôvabnom prostredí na ploche 1,5 hektára sa tu nachádza takmer 30 vzácnych objektov reprezentujúcich tradičnú kultúru a staviteľstvo slovenského i rusínskeho obyvateľstva Horného Šariša a Horného Zemplína.

Prvé múzeum v prírode na Slovensku bolo otvorené v roku 1965. Možno v ňom nájsť dobovo zariadené roľnícke domy, vzácne drevené kostolíky, technické zariadenia, ako aj rôzne hospodárske stavby – sýpky, stodoly, vyhňu, studňu, včelín, chliev, sušiareň na ovocie a iné.

Väčšina objektov pochádza z 19. a 20. storočia a zaraďuje sa k dreveným stavbám karpatského typu. Najtypickejším obydlím tejto doby bol trojpriestorový dom tvorený izbou, pitvorom a komorou, ku ktorému následne pribúdali hospodárske stavby ako humno, chliev či maštaľ.

Dominantami múzea a najstaršími pamiatkami zároveň sú drevené kostolíky reprezentujúce sakrálnu architektúru východného rítu.

Gréckokatolícky chrám z obce Mikulášová (neďaleko Bardejova) pochádza z roku 1730 a jeho typickým znakom sú barokové vežičky, či maľované hodiny. Pravoslávny kostolík z obce Zboj na Hornom Zemplíne je datovaný rokom 1775. V jeho interiéri sa nachádza jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. storočia. Zoznam sakrálnych stavieb dopĺňajú ešte dve zvonice a kaplnka sv. Jána Nepomuckého.

Mimoriadne vzácne sú aj technické zariadenia. Najhodnotnejším exponátom je unikátne zariadenie na vŕtanie drevených vodovodných rúr z 18. storočia. Pracovalo na vodný pohon a využívalo sa pri výstavbe a opravách vodovodného systému mesta Bardejov. Podobne vzácna je aj valcha (zariadenie na domácu výrobu súkna) z roku 1888, pochádzajúca z obce Livov.

Súčasťou múzea je aj národopisná expozícia v neďalekej Vile Rákoci. Prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky remeselníkov z horného Šariša. Inštalácie zachytávajú vývoj remesla i technológiu výroby. Expozícia prezentuje aj sakrálne ľudové umenie – plastiky a maľby na skle. Jej súčasťou je taktiež expozícia dejín Bardejovských Kúpeľov a lekárenská expozícia. Najvzácnejším exponátom je tu najstarší zachovaný včelí úľ na Slovensku. Pochádza z roku 1691.

Návštevy skanzenu spestrujú podujatia ako Deň remesiel, Popoludnie s folklórom, Hrnčiarska nedeľa, či Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru.

Otváracie hodiny:
Sezóna (máj – september):
PO – NE: 10.00 – 18.00 (vrátane štátnych sviatkov)
Mimo sezóny (október – apríl):
UT – NE: 09.30 – 15.00 (mimo štátnych sviatkov)

Viac info:
muzeumbardejov.sk