Drevený gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela vo Fričke (21 km severozápadne od Bardejova) bol postavený na vyvýšenine uprostred dediny v roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval aj súčasnú podobu.

Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny dvojvežový chrám s tromi krížmi. Na západnej strane mu dominuje mohutná veža s priestorom pre tri zvony. Vznik najstaršieho z nich sa datuje rokom 1697.

Drevený päťradový ikonostas pochádza z 18. a 19. storočia. Prvý rad je zložený z ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikony patróna chrámu – sv. Michala Archanjela.

Druhý rad tvoria ikony sviatkov, tretí rad ikony apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza uprostred. Štvrtý rad pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv prorokov.

Piaty rad je umiestnený pod štyrmi hlavnými ikonami s vyobrazeniami sv. Mikuláša utišujúceho more, sv. Antona a Teodósia, Troch hierarchov a sv. Jána Krstiteľa. Ikonostas je ukončený Ukrižovaním, po stranách s postavami Bohorodičky a sv. Jána Evanjelistu.

V rámci ikonostasu sa vynímajú bohato vyrezávané cárske dvere so šiestimi medailónmi vyobrazujúcimi štyroch evanjelistov a výjavy Zvestovania.

Priestor nad oboma diakonskými dverami je vyplnený ikonami Poslednej večere a Ukladania Ježiša do hrobu. Vzácny oltár vo svätyni je datovaný rokom 1716. Maľba stropu svätyne pochádza z 20. storočia.

Chrám prešiel významnými úpravami v rokoch 1933 a 1971.

Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 8.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com


Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel