Stredoveké hradobné opevnenie Bardejova je najkomplexnejšie zachovaným mestským obranným systémom na Slovensku. Patrí mu i prvenstvo v počte dodnes stojacich bášt – možno ich tu nájsť až deväť. Najmohutnejšou z nich je tzv. Hrubá bašta, ktorej hrúbka obvodového muriva dosahuje úctyhodných 3,5 m. Postavená bola v 15. storočí ako delová parkánová bašta. Vedľa nej bola v 17. storočí postavená aj tzv. Malá bašta, ktorá slúžila ako sklad streliva. Spolu boli najúčinnejším prvkom obrany mesta.

Po strate obranného charakteru v 18. storočí sa veľkorysé priestory Hrubej bašty využívali na rôzne účely súvisiace s bežným životom mesta. V polovici 20. storočia stavba vyhorela a po rekonštrukcii v 50. – 60. rokoch dostala súčasnú podobu. Následne slúžila ako sklad potravín a elektromateriálu a od 90-tych rokov, kedy sa v nej istý čas konali podujatia zamerané na alternatívnu elektronickú hudbu, bola táto vzácna pamiatka dlhodobo nevyužívaná a opustená.

Nová kapitola dejín Hrubej bašty sa začala písať v roku 2012, kedy objekt získalo do dlhodobej správy občianske združenie Different, zamerané na rozvoj kultúrnych a verejnoprospešných aktivít. To sa rozhodlo prostredníctvom projektu kultúrno-komunitného centra Bašta vzácnu stavbu oživiť.

Združenie si dalo za cieľ vytvoriť v útrobách Hrubej bašty a jej okolí živý priestor, vhodný na oddych, kultúru, vzdelávanie, či iné formy voľnočasových aktivít. Stredoveká dominanta sa tak pomaly ale isto pretvára na centrum súčasnej kultúry a komunitného života Bardejova, v ktorom si pevné miesto postupne nachádzajú tak akcie umeleckého charakteru (hudba, film, divadlo, výtvarné umenie, tanec, či literatúra), ako aj remeslá, workshopy, prezentácie, trhy, diskusie, a iné druhy aktivít.

Podujatia v Bašte predstavujú alternatívu voči masovému vkusu a komercii. Zároveň sa divákovi prihovárajú neformálnym, zrozumiteľným jazykom dneška.

pravidelných podujatí sú to napríklad Jarmočné baštovanie, Kino Kameň, Jeden svet, či Forever Megashit Fest z dielne OZ Different, výstavy remeselných workshopov Duke ateliéru, alebo formáty Ružový Bicykel, Reflektor, či PechaKucha Night z produkcie OZ Kandelaber.

Tak ako sa v postupných krokoch sprístupňujú nové priestory historickej stavby, zväčšuje sa množstvo a žánrová ponuka verejných podujatí a rozširujú sa možnosti využívania kultúrneho zariadenia. Okrem interiéru taktiež dochádza k postupnej premene okolia Hrubej bašty na príjemnú alternatívnu oddychovú zónu.

Projekt kultúrno-komunitného centra Bašta svojou veľkosťou, náročnosťou, ale najmä ideou oživenia historického dedičstva stredoveku prostredníctvom súčasnej kultúry a komunitného života predstavuje v podmienkach malého okresného mesta unikát, ktorý len ťažko hľadá obdobu tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.