O nás: 

Bardejov.travel je nezisková organizácia zameraná na komplexnú turistickú propagáciu mesta Bardejov a jeho okolia, resp. regiónu horného Šariša.

Cieľom našej činnosti je aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu, ako jedinečnej príležitosti pre ekonomickú a sociálno-kultúrnu prosperitu nášho kraja.

Za dosiahnuté výsledky práce patrí vďaka kolektívu profesionálov – dobrovoľníkov, špeciálne grafickému štúdiu pidzej.com, ako aj odbornému tímu fotografov a prekladateľov.

Milan Škorupa
predseda o. z. Bardejov.travel

Organizácia: 

Bardejov.travel
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov
Slovenská republika
info@bardejov.travel

Právna forma:
občianske združenie
IČO: 50170511

Transparentný účet:
www.transparentneucty.sk
Číslo účtu (IBAN):

SK0309000000005116628214


Členovia organizácie:

Ing. Milan Škorupa
(štatutárny zástupca)
skorupa@bardejov.travel

Mgr. art. Peter Javorík, ArtD.
pidzej@pidzej.com

Mgr. Lucia Guthová
guthova@bardejov.travel

Kandelaber, o.z.
(Dominik Fotta)
info@kandelaber.sk

Vita in Suburbium, o.z.
(Mgr. Peter Hudák, PhD.)
info@suburbiumbardejov.sk

Fotografie: 

© Michal a Peter Holent
www.fotopress.sk

© Ľubomír Augustínsky
www.augustinsky.dphoto.com

© Peter Javorík
www.pidzej.com

© Ferdinand Hažlinský
www.nandybj.wix.com/nandy

© Ján Ontek
Jan Ontek Wildlife Photographer

© Miroslav Polča
www.bardejovwow.com

© Marcel Tribus
www.ktcbardejov.sk

© Michal Zborovjan
Michal Zborovjan Photography

© Klára Fottová
fb.com/klara.fottova

© Marek Sabol
fb.com/marek.sabol.73

© Jozef Sabol
fb.com/jozef.sabol.16

© Peter Regrut
fb.com/peter.regrut

© Milan Škorupa
fb.com/milan.skorupa

Preklady: 

Angličtina:

Mgr. Samuel Beňa, M.A.
Mgr. Tomáš Fedorko
Juraj Šott, M.A.
Zuzana Šottová, M.A.
Zuzana Chomová

Poľština:

Mgr. Przemysław Masio
Bc. Katarzyna Piątkowska
Mgr. Jana Gąsiorowska
Mgr. Veronika Popjaková

Maďarčina:

Mgr. Tomáš Winkler
Bc. Michaela Čorbová

Ruština:

Peter Verešpej

Španielčina:

Mgr. Juliana Senajová
Iria Seijas Pérez
Simona Bolčeková
Mgr. Anna Berthotyová
Bc. Michaela Dzurušová

Nemčina:

Mgr. Vedran Sulovsky
Ing. Martin Šoth

Rusínčina:

Mgr. Peter Medviď

Šariština:

Ing. Milan Škorupa