Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé (14 km západne od Bardejova) bol postavený v roku 1826 a zasvätený sv. Lukášovi Evanjelistovi.

Zo stavebného hľadiska ide o trojpriestorový objekt, ktorý však v dôsledku neskorších úprav pôsobí atypicky jednoliato. Chrám stratil svoju trojvežatosť, charakteristickú pre drevené chrámy byzantského obradu. V jedinej veži sa nachádzajú dva zvony.

V interiéri chrámu je vzácny štvorradový ikonostas z 18. storočia. Prvý rad tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a sv. apoštola Lukáša. Cárske dvere sú zdobené medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Druhý rad predstavuje cirkevné sviatky a v strede je predelený ikonou Poslednej večere.

Tretí rad s apoštolmi má v strede ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad je tvorený dvojicami postáv prorokov.

Obzvlášť hodnotnými sú však ikony mimo ikonostasu. Veľmi vzácna je Bohorodička Hodigitria zo 16. storočia. Ikona sv. Michala zobrazuje archanjela ako rytiera mečom bojujúceho proti silám zla. Jednou z najzaujímavejších je ikona Veľký Deésis, umiestnená na zábradlí chóru. Zobrazuje Krista na tróne, po stranách s nebeskými silami a zástupmi svätých v prosebnej modlitbe ku Kristovi.

Špecifická je ikona Krstu Krista v Jordáne, ktorá predstavuje odklon ľudového majstra od zaužívaných pravidiel. Prejavuje sa to zobrazením Krista bez svätožiary, jeho menšej postavy v porovnaní so zobrazeným Jánom Krstiteľom, či vodou nedotýkajúcou sa nôh obidvoch postáv.

Menované ikony pochádzajú zo 16. storočia a pravdepodobne tvorili súčasť jedného ikonostasu. V tak zachovanom stave sa nikde na Slovensku ikonostas z tohto obdobia nenachádza.

Posledné väčšie opravy chrámu boli vykonané v rokoch 1965 – 1970. V roku 2003 došlo k oprave základov, v roku 2006 bola zreštaurovaná veža a v roku 2010 opláštenie chrámu.

Bohoslužby sa v chráme konajú každú nedeľu o 7.30, vo štvrtky o 16.30 a v sviatky o 15.00 alebo 16.30 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel