Drevený gréckokatolícky chrám v obci Ladomirová (40 km východne od Bardejova) patrí k architektonicky najhodnotnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Postavený bol v roku 1742 a zasvätený je sv. Michalovi Archanjelovi. Spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Presný rok výstavby je známy aj podľa vyrytého datovania na vstupnom portáli chrámu.

Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. Vplyv západnej slohovej architektúry sa najzreteľnejšie prejavuje v barokovom štýle vežičiek. Vedľa chrámu stojí mohutná drevená zvonica. Pôvodne v nej boli štyri zvony, z toho najstarší z roku 1742. V súčasnosti sú tam už len tri.

Interiéru dominuje päťradový ikonostas z polovice 18. storočia. Prvý rad obsahuje ikony sv. Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a sv. Michala Archanjela.

Cárske dvere sú osadené šiestimi medailónmi s evanjelistami a výjavmi Zvestovania. Druhý rad s dvanástimi hlavnými sviatkami liturgického roka má v strede ikonu Poslednej večere. Tretí rad obsahuje ikony jednotlivých apoštolov a je predelený ikonou Krista Veľkňaza.

Štvrtý rad pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv starozákonných prorokov. Uprostred štvrtého radu je ikona Ukrižovania s Bohorodičkou a sv. Jánom Evanjelistom. V piatom rade sú dve ikony – Vzkriesený Kristus a cisárovná Helena s cisárom Konštantínom. Ikonostas je bohato zdobený motívmi úponkov vínnej révy a listov akantu.

Zariadenie interiéru je zväčša barokové, pochádzajúce z polovice 18.storočia. Vnútri chrámu sa nachádza niekoľko samostatných ikon, ktoré voľne visia na stenách chrámovej lode a svätyne. Cenné a pozoruhodné sú tiež štyri rokokové svietniky, vyrezané z jedného kusu dreva.

Areál chrámu tvorí starý cintorín s drevenými a kovanými krížmi, ako aj samostatne stojaca zvonica, ktorej tri zvony pravidelne vyzváňajú ručným poťahovaním lán. Do vnútra areálu sa vchádza cez vstupnú bránku so strieškou a cibuľkou. Drevená ohrada so šindľovou strieškou sa zachovala len v prednej časti areálu.

Počas druhej svetovej vojny boli obec, fara aj chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych chrámových ikon. Oprava prebehla v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958. Veľká reštaurácia ikonostasu sa uskutočnila v rokoch 1996 – 2006.

Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 9.00, cez týždeň o 17.00 a v sobotu o 8.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel