Drevený gréckokatolícky chrám sv. Lukáša Evanjelistu v Tročanoch (15 km južne od Bardejova) je zrejme najstarším dreveným chrámom východného obradu v celej karpatskej oblasti.

Pravdepodobne bol privezený z neďalekej obce Rešov, o čom svedčia záruby na drevených trámoch a pamätný nápis na ikone Ukrižovania. Podľa štýlu stavby patrí najneskôr na rozhranie 15. a 16. storočia.

Stavba chrámu je trojdielna, s dvoma vežami a tromi krížmi. Po celom obvode je pokrytá šindľami. Vstup je zo západnej strany cez pôvodné vchodové dvere. Mohutná veža s kužeľovitým zakončením umocňuje originálny vzhľad stavby. V jej útrobách visia dva zvony.

V chráme sa nachádza neúplný dvojradový ikonostas s ikonami zo 16. až 18. storočia. Namiesto prvého radu sú voľne zavesené ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a menšia patrocinálna ikona sv. Lukáša Evanjelistu.

Cárske dvere sú veľmi jednoduché, bez výjavov Zvestovania a evanjelistov.

Nad cárskymi dverami je umiestnený Mandylion – vyobrazenie Kristovej tváre na šatke. Na ikonostase chýba celý druhý rad sviatkov.

Veľmi vzácna je rozmerná tabuľa obsahujúca tretí a štvrtý rad ikonostasu. Tretí rad s apoštolmi má uprostred ikonu Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Z čitateľných apoštolov možno uviesť iba sv. Petra, sv. Pavla a sv. Jakuba Zebedejovho. Ostatné postavy sú bez atribútov a výzormi sú nejasné.

Štvrtý rad s prorokmi má uprostred ikonu Panagie – modliacej sa Bohorodičky s anjelmi. Z postáv prorokov sú identifikovateľní Áron, Nahum, Ezechiel a Aggeus. Vrchol ikonostasu tvorí veľká ikona Ukrižovania s postavami Bohorodičky, sv. Jána Evanjelistu s taktiež pravdepodobne Márie Magdalény a stotníka Longina.

Vo svätyni za ikonostasom sa nachádza zdobený oltár s ikonou Snímania z kríža z 18. storočia a ikona sv. Michala Archanjela. V chráme sa tiež nachádza viacero ďalších vzácnych ikon, samostatne rozmiestnených v lodi.

Pozornosti neujdú rozmerné ikony maľované na plátne po stranách ikonostasu – Posledný súd, Zvestovanie Bohorodičke a svätá Paraskeva.

Na severnej stene môžeme vidieť drevené ikony Bohorodičky Hodigitrie, Krista Pantokrátora a sv. Michala Archanjela. Oproti sa nachádzajú menšie ikony – Ukrižovanie, zriedkavá ikona sv. Jána Sučavského a spoločné vyobrazenie biskupa Mikuláša a svätej Paraskevy.

Chrám prešiel rozsiahlymi úpravami v rokoch 1897, 1933 a 1968. Kompletne opravený a zreštaurovaný bol v rokoch 2010 – 2011.

Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 8.00 v pondelky, stredy, piatky a sviatočné dni o 16.30 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk
 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel