Turistika v okolí Bardejova ponúka nádhernú prírodu pahorkatého až hornatého kraja, bohatého na lesy, lúky a oku lahodiace scenérie. Prejsť sa môžete pohoriami Čergova, Busova a Ondavskej vrchoviny, na rozmedzí ktorých, v údolí rieky Topľa, sa mesto Bardejov rozkladá.

Kraj ponúka možnosti vychádzok do panenskej prírody s malým zásahom človeka a viacerými chránenými lokalitami. Najčastejšími drevinami sú buk, dub a jedľa. V pohorí Čergov žije množstvo vzácnej chránenej zveri.

Výnimočným faktom je, že územím prechádzajú hneď dve európske diaľkové turistické trasy, a to E3 zo Santiaga de Compostella k úžine Bospor a trasa E8, spájajúca írske pobrežie Atlantiku s poľsko-ukrajinským pohraničím.

Z prírodovedného hľadiska sú najvýznamnejšími lokalitami v okolí Bardejova národné prírodné rezervácie Becherovská tisina, Regetovské rašelinisko, Stebnícka Magura, Čergovský Minčol, Pramenisko Tople a prírodné rezervácie Zborovský hradný vrch, Slatina pod Lieskovcom, Livovská jelšinaPod Beskydom.

V blízkosti obce Becherov (16 km severne od Bardejova) sa nachádza jedna z najcennejších rezervácií na Slovensku – Becherovská tisina. Zriadená bola na ochranu jedného z najväčších výskytov tisu obyčajného v Karpatoch. Na strmých svahoch s rôznymi druhmi papradín tu rastie asi 230 kusov tejto dreviny. Je to pozostatok niekdajších slávnych a svetoznámych bardejovských tisov. Na miesto vedie z obce náučný chodník.

Pri obci Regetovka (17 km severne od Bardejova) sa nachádza ďalšia vzácna botanická rezervácia – Regetovské rašelinisko.

Zriadená bola na ochranu slatinno-rašelinných spoločenstiev. Veľmi vzácny diablik močiarny tu má jediné nálezisko na východe Slovenska. Z ďalších vzácnych druhov sa tu vyskytuje mäsožravá rosička okrúhlolistá a vachta trojlistá. Na miesto vedie z obce Regetovka náučný chodník.

Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura chráni pôvodné prirodzené lesné spoločenstvá, miestami až pralesovitého charakteru. Ide predovšetkým o buk, jedľu a javor. Pre územie rezervácie je charakteristické veľké zastúpenie rôznych druhov papradín a chránená skopólia kranská. Vrcholom Stebníckej Magury prechádza medzinárodná trasa E8 a Cesta hrdinov SNP na úseku medzi Bardejovskými Kúpeľmi a obcou Zborov.

Čergovský Minčol je s nadmorskou výškou 1157 m n.m. najvyšším bodom pohoria Čergov. Vrcholovú časť rezervácie pokrývajú hole s množstvom vzácnych pestro kvitnúcich karpatských vysokohorských rastlín. Horské lúky vznikli ľudskou činnosťou počas valašskej kolonizácie, a to odlesňovaním hrebeňov za účelom pasenia kôz a oviec. Do chráneného územia sú zahrnuté aj bukové, javorové a jedľové horské porasty. Nachádza sa tu množstvo pramenísk a chodníkov divej zveri, hlavne diviaka a jeleňa.

V roku 1926 bola vyhlásená jedna z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku – Zborovský hradný vrch. Rozkladá sa v priamom susedstve majestátnej hradnej zrúcaniny nad obcou Zborov (10 km severne od Bardejova). Do chráneného územia sú zahrnuté bukovo-hrabové porasty s primiešanou jedľou a smrekom. Stáročné duby, vysadené pozdĺž pôvodnej prístupovej cesty k hradu, sú ozajstnými svedkami dávnej histórie.

Prírodným unikátom z trocha iného súdka je slaný minerálny prameň v obci Cigeľka (20 km severozápadne od Bardejova), na úpätí vyhasnutého vulkánu tajuplnej hory Busov. Legendárna liečivá voda je zásadito slaná, s mimoriadne vysokou mineralizáciou. Pôsobí blahodárne na tráviace ústrojenstvo, pomáha pri nadmernej konzumácií jedla, aj pri nechutenstve. Vďaka vzácnym prvkom (bróm, jód, kyselina boritá, sodík či chlór) sa používa na liečbu chorôb žalúdočného traktu, dýchacích ciest, srdca, ciev, ale aj kožných ochorení. Od roku 2005 sa exportuje aj do Austrálie.

Absolútnym prírodným unikátom tohto kraja je však najstarší strom na Slovensku – vyše osemstoročný dub letný v obci Dubinné (15 km juhovýchodne od Bardejova). Tento „matuzalem“ s obvodom kmeňa pri koreni 12,5 m toho zažil naozaj veľa. Známa je príhoda, keď sa počas bratríckych vojen v 15. storočí museli dedinčania vyskladať na úplatok pre vojakov, aby im strom nevyťali.

V období prvej svetovej vojny bol tento dub na mapách zaznačený ako orientačný bod. Rakúski vojaci ho chceli kvôli tomu vyrúbať, nemohli však zohnať dostatočne veľkú pílu. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia strom dokonca prežil úder blesku.

Dub je starší ako samotná obec, ktorá si ho zvolila za svoj symbol. Pri jej zakladaní bol v strede obce, čo platí dodnes. Povráva sa dokonca, že sa pri ňom zjavila Panna Mária, preto jej tam ľudia na pamiatku postavili kaplnku.

Polohy na mape:
maps.google.com

Zdroje:
sopsr.sk
kstbardejov.wbl.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel