Si fanúšikom dejín svetových vojen? Rád navštevuješ pamätné miesta a obdivuješ artefakty bojov prvej polovice 20. storočia? Pamätníky, cintoríny, expozície, bojová technika, rekonštrukcie bitiek, či životné príbehy vojnami skúšaného obyvateľstva. Región horného Šariša ti má čo ponúknuť!

Ako počas prvej, tak aj v priebehu druhej svetovej vojny bol práve severovýchod Slovenska miestom najkrvavejších bojov na území Uhorska, resp. Československa. Tisíce mŕtvych vojakov a desiatky vypálených dedín v okolí miest Bardejov a Svidník boli následkom bojov medzi ruskou a rakúsko-uhorskou armádou počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 1915, ako aj Karpatsko-duklianskej operácie a partizánskych bojov v rokoch 1944 – 1945.

49. divízia ruskej armády, 2. rota pluku českej družiny, 28. pražský peší pluk rakúskej armády, či o štvrťstoročie neskôr nemecká 1. tanková armáda, 1. ukrajinský front červenej armády, partizánska brigáda Čapajev a ďalšie vojenské formácie významnou mierou určovali novodobú históriu kraja a životy ľudí, ktorým do ich každodenného sveta vtrhli veľké dejiny.

Počas 1. svetovej vojny bola zničená väčšina obcí severne od Bardejova, pričom došlo aj k významnému poškodeniu zrúcaniny Zborovského hradu. Hlbokú stopu v regióne zanechali taktiež oslobodzovacie boje koncom 2. svetovej vojny.

Najviditeľnejšou pamiatkou tragických udalostí sú desiatky vojnových cintorínov v okolí Bardejova a Svidníka. K najzachovalejším patria cintoríny z 1. svetovej vojny v obciach Becherov, Chmeľová, Stebník, Zborov, Vyšná Polianka, Nižná Polianka, Mikulášová, Cernina, Vyšný Mirošov, Svidník, Stropkov, Bodružal, či najväčší v obci Veľkrop, cintoríny nemeckých vojakov padlých v 2. svetovej vojne v obciach ZborovHunkovce, cintorín vojakov 1. čs. armádneho zboru na Dukle a cintorín obetí Tokajíckej tragédie z 2. svetovej vojny v Tokajíku. V Nižnej Polianke je na pamiatku 1. svetovej vojny sprístupnená pamätná izba venovaná Karpatskému frontu.

Mimoriadne významnou z pohľadu vojenskej histórie je obec Becherov, v okolí ktorej došlo počas 1. svetovej vojny k veľkým bojom medzi rakúsko-uhorským a ruským vojskom. Na pamiatku padlým vojakom sa v blízkosti obce na pohraničnom vrchu Dujava vypína pomník z roku 1933, ktorý navrhol známy slovenský architekt Dušan Jurkovič. Pochovaných je tam 168 rakúsko-uhorských a 135 ruských vojakov. Na miestnom cintoríne z 1. svetovej vojny je ďalších 74 hrobov padlých vojakov.

Tým sa ale pohnuté dejiny obce nekončia. Počas 2. svetovej vojny odišlo bojovať k partizánom proti nemeckým okupantom 60 mužov z Becherova. Koncom vojny počas oslobodzovacích bojov bol Becherov značne poškodený. Na počesť padlým rodákom je priamo v obci postavený ďalší pamätník.

V časoch Slovenského národného povstania bola významným strediskom partizánov na východe republiky obec Kríže na úpätí pohoria Čergov. Pôsobila tu partizánska brigáda Čapajev, neskôr partizánsky zväzok Alexander Nevský. Za odvážnu pomoc partizánom bola obec vyznamenaná Radom Červenej hviezdy. Na počesť vojnových hrdinov sa od roku 1960 vypína nad obcou majestátny pamätník SNP. Na neďalekom strategickom svahu taktiež nájdeme dodnes zachované vojnové zákopy, či zrekonštruovanú zemľanku.

Ďalšou udržiavanou pamiatkou z čias 2. svetovej vojny je tajný partizánsky lazaret nad obcou Livov z roku 1944. Postavili a prevádzkovali ho miestni príslušníci odboja, za čo sa im Nemci neskôr kruto pomstili. Lazaret bol prejavom mimoriadnej obetavosti a hrdinstva miestneho obyvateľstva a stal sa pojmom v rámci celého Slovenska.

V obci Tokajík neďaleko Stropkova sa nachádza expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku. Oproti múzeu stojí pamätník venovaný obetiam Tokajíckej tragédie, ktoré boli zavraždené pri vypálení obce koncom 2. svetovej vojny. Išlo o pomstu nemeckých jednotiek za pomoc miestnych partizánom. Ďalší pamätník stojí na samotnom mieste masakru neďaleko obce.

Dejiskom najkrvavejších bojov na území dnešného Slovenska bolo okolie mesta Svidník, kde na jeseň 1944 prebiehala Karpatsko-duklianska operácia. Cieľom jednej najväčších horských bitiek 2. svetovej vojny malo byť spojenie povstaleckých síl na území Slovenska s Červenou armádou. Dohromady v bitke padlo vyše 30 000 vojakov. Nemcom sa sovietsku armádu podarilo zdržať, avšak za cenu enormného množstva obetí. Viacero obcí v okolí Duklianskeho priesmyku bolo úplne zničených.

V meste Svidník dnes stojí monumentálny Pamätník sovietskej armády z roku 1954, kde je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli v bojoch na východnom Slovensku. V jeho susedstve sa nachádza Vojenské historické múzeum, špecializované na dejiny 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnové obdobie a obdobie 2. svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Mimoriadne vzácna a atraktívna zbierka artefaktov je inštalovaná vnútri múzea aj v jeho exteriéri.

Priamo na Dukle, v katastri obce Vyšný Komárnik, stojí ďalšie monumentálne dielo – Pamätník 1. československého armádneho zboru. Dielo pozostávajúce z 28 m vysokého pylónu s obradnou sieňou symbolizuje úder vojsk do nepriateľskej obrany.
Jedinečná expozícia ťažkej bojovej techniky ako pripomienka bojov o Dukliansky priesmyk je inštalovaná pozdĺž Údolia smrti, v blízkosti obce Kapišová. Ďalšie exponáty sa nachádzajú v okolí obcí Vyšný a Nižný Komárnik.

V samotnom meste Bardejov pripomína pamiatku druhej svetovej vojny Námestie SNP s pamätníkom osloboditeľov.

Polohy na mape:
maps.google.com
 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel