Gréckokatolícky drevený kostolík vo Vyšnej Polianke (23 km severne od Bardejova) bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810, ktorý bol zničený počas prvej svetovej vojny. Rovnako ako pôvodný, aj súčasný kostol je zasvätený sv. Paraskeve.

Chrám v dnešnej podobe je oproti pôvodnému menších rozmerov a oveľa jednoduchšej architektúry. Ide o neveľkú trojpriestorovú zrubovú stavbu s jednou vežou a dvomi krížmi. Pôvodne sa vo veži nachádzali tri zvony, v súčasnosti sú tam už len dva.

Chrám je postavený z materiálu z pôvodného dreveného kostola a podobne ako ostatné drevené chrámy je taktiež zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Ikonostas bol nainštalovaný v tomto chráme iba z účelových dôvodov a nemá veľkú umeleckú hodnotu.

Úprava vonkajšieho prostredia kostolíka bola vykonaná v 90-tych rokoch 20. storočia. Posledné reštaurátorské práce prebehli v roku 2004.

Bohoslužby sa v chráme konajú každú nedeľu o 8.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com


Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel