Historická expozícia – Slobodné kráľovské mesto Bardejov
(Šarišské múzeum)

Expozícia v budove historickej goticko-renesančnej radnice, postavenej v rokoch 1505 – 1511, predstavuje dejiny Bardejova, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život, a to od prvej písomnej zmienky v roku 1241 až po koniec 18. storočia. Najväčšiu pozornosť múzeum venuje 15. a 16. storočiu, kedy mesto zažilo vrchol svojej slávy a bohatstva. Exponáty dokumentujú rozvinutú remeselnú výrobu, cechový život, textilnú výrobu, obchod, činnosť mestskej samosprávy, mestské právo, obranu mesta, stredovekú knižnú kultúru, školstvo, či výtvarné umenie. Najdôležitejšie listiny a dokumenty boli po celé stáročia ukryté v malej miestnosti – pisárni a archivárni. Tá dnes prezentuje vzácnu zbierku ručne písaných kníh (inkunábul) z dielní bardejovských mníchov augustiniánov. Medzi najcennejšie exponáty múzea patrí súsošie Malá Kalvária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520, oltár sv. Mikuláša z roku 1524, pečatidlo z roku 1453, zlaté a sklenené kalichy, gotické sochy, renesančné epitafy, či prsteň s briliantmi – dar cisárovnej Alžbety Bavorskej, zvanej Sissi. Perličkou je ukážka stredovekého grafitového umenia na strope bývalého obchodného priestoru na prízemí, či originálne meče, okovy a ďalšie „pracovné pomôcky“ bardejovských katov. Interiérová výzdoba radnice dokumentuje význam a dôstojnosť stavby. Každá z miestností vyniká jedinečnou výzdobou portálov, dverí či klenieb. Najväčšou z nich je radničná sieň, ktorá slúžila zasadnutiam mestskej rady a dodnes je nádhernou ukážkou rezbárskej práce na pôvodnom kazetovom strope z roku 1508.

Lokalita: Radničné námestie 48, Bardejov
Viac info: muzeumbardejov.sk


 


Expozícia Ikony
(Šarišské múzeum)

Jediná špecializovaná expozícia ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku prezentuje ikony – tabuľové maľby na dreve – znázorňujúce vývin ikonopisectva karpatského typu od 16. do polovice 19. storočia. Taktiež sú tu vystavené aj ikony na plátne, či vyšívané kňazské rúcha a chrámový mobiliár východného rítu. Ikony Šarišského múzea boli prezentované na mnohých zahraničných výstavách, medzi inými aj na svetovej výstave Expo '70 v japonskej Osake.

Lokalita: Radničné námestie 27, Bardejov
Viac info: muzeumbardejov.sk


Múzeum ľudovej architektúry / skanzen
(Šarišské múzeum)

Bardejovský skanzen je najstaršou expozíciou svojho druhu na Slovensku. Na ploche 1,5 hektára je tu rozmiestnených 24 objektov, reprezentujúcich ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského i rusínskeho etnika z regiónov horného Šariša a horného Zemplína. Objekty pochádzajú z 18. – 20. storočia a radia sa k tzv. dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb – domy, hospodárske budovy, technické zariadenia a sakrálne stavby. Najcennejšími exponátmi múzea sú drevené kostolíky z obcí Mikulášová (rok 1730) a Zboj (rok 1775), unikátne zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr z 18. storočia a tzv. valcha (zariadenie na domácu výrobu súkna) z roku 1888, pochádzajúca z obce Livov.

Lokalita: Bardejovské Kúpele
Viac info: muzeumbardejov.sk


 


Národopisná expozícia, expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov a Lekárenská expozícia
(Šarišské múzeum)

Národopisná expozícia prezentuje vývoj ľudových zvykov a remesiel v regióne horného Šariša. Venuje sa tradičným krojom, remeslám ako hrnčiarstvo, klobučníctvo, obuvníctvo, košikárstvo, tkáčstvo, pernikárstvo, sviečkarstvo, šindliarstvo, debnárstvo, alebo píšťalkárstvo, ale aj sakrálnym umeleckým dielam, sochám, či maľbám na skle. Expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov sa venuje histórii kúpeľníctva v Bardejove a v rámci Lekárenskej expozície je inštalované zariadenie lekárne z 19. storočia. Všetky tri expozície sú spoločne umiestnené vo Vile Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch. Medzi najcennejšie exponáty patria najstarší datovaný včelí úľ na Slovensku z roku 1691, kroj z obce Zlaté z roku 1850, sakrálne ľudové umelecké diela, lekárenské nádoby zo 17. – 19. storočia, historické zábery Bardejovských Kúpeľov, či pohár, z ktorého pil v roku 1821 liečivú vodu ruský cár Alexander I.

Lokalita: Bardejovské Kúpele
Viac info: muzeumbardejov.sk


Prírodovedná expozícia
(Šarišské múzeum)

Expozícia predstavuje typických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska. Vyše 1700 exponátov z tejto geografickej oblasti dopĺňa stála výstava svetovej exotickej fauny (zastúpená je celá Európa, severná Ázia, severná Afrika, Amerika, Čína a Kuba). Medzi najvzácnejšie exponáty múzea patria ohrozený druh juhoamerického kondora, mimoriadne vzácny slovenský slimák Pagodulina pagodula, mláďa žraloka z Karibského mora, pytón mriežkovaný, či kolekcia preparátov amerických kolibríkov.

Lokalita: Rhodyho 4, Bardejov
Viac info: muzeumbardejov.sk


 


Galéria Šarišského múzea
Výstavy diel domácich aj zahraničných umelcov.

Lokalita: Radničné námestie 13, Bardejov
Viac info: muzeumbardejov.sk


Galéria Poľsko-slovenského domu
Výstavy diel domácich aj zahraničných umelcov.

Lokalita: Radničné námestie 24, Bardejov
Viac info: ktcbardejov.sk


Galéria mestského oddelenia kultúry
Výstavy diel domácich aj zahraničných umelcov.

Lokalita: Radničné námestie 21, Bardejov
Viac info: bardejov.sk


Galéria Hornošarišského osvetového strediska (HOS)
Výstavy diel domácich aj zahraničných umelcov.

Lokalita: Rhodyho 6, Bardejov
Viac info: hosbardejov.sk