Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1730 stál pôvodne v obci Mikulášová, odkiaľ bol v roku 1931 prenesený do Bardejovských Kúpeľov (6 km severne od Bardejova), kde stojí dodnes.

Na pôvodnom mieste slúžil kostolík minimálne do roku 1926, kedy si obyvatelia Mikulášovej začali budovať nový – murovaný. Ten postavili priamo vedľa starého chrámu, ktorý začal postupne chátrať. Následné premiestnenie kostolíka z Mikulášovej do Bardejovských Kúpeľov predstavovalo jeden z najväčších pamiatkárskych počinov na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.

Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi, vstup je zo západnej strany. Kostolík je jednou z mála drevených cerkví s pomaľovaným exteriérom. Z troch strán štvorhrannej veže sú namaľované hodiny, ktoré však majú iba dekoratívno-symbolickú funkciu. Vnútri hlavnej veže sa nachádza jeden zvon.

Dominantou chrámového interiéru je päťradový ikonostas. Originál pochádza z 18. storočia, no časť z neho je uložená v múzeu ikon v Bardejove. Skelet je pôvodný, rovnako ako cárske dvere, ikony prorokov, Deésis a ikony v piatom rade. Kópie ikon boli v roku 2005 urobené zo štyroch hlavných ikon, ikon sviatkov a ikon apoštolov. Namiesto správnej patrocinálnej ikony tu bola z neznámych dôvodov osadená ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Prvý rad pozostáva z ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ako posledná je chybná ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Správne by tam mala byť ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý rad obsahuje znázornenia sviatkov. Cárske dvere sú zdobené medailónmi štyroch evanjelistov a dvoch výjavov Zvestovania. Namiesto Poslednej večere je nad nimi Mandylion.

V treťom rade sú ikony apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom, sv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom.

Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny, každý s dvoma postavami prorokov. Uprostred radu je trojramenný kríž. Piaty rad pozostáva z ikon kráľa Dávida, Obetovania Izáka, Judity vo vojenskom tábore Holoferna a Judity, ktorá zabila Holoferna.

Vo svätyni chrámu je umiestnená patrocinálna ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. storočia.

V roku 2005 prebehla celková rekonštrukcia chrámu a jeho premiestnenie do priestorov Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch.

Kostolík okrem muzeálnych účelov slúži aj na vykonávanie gréckokatolíckych liturgií a kultúrno-spoločenských akcií. Bohoslužby sa tu konajú každú nedeľu o 9.30 a v utorky, štvrtky a sviatky o 16.00 hod.

Poloha na mape:
maps.google.com

Zdroj:
drevenechramy.sk

 


Tipy na výlety:
www.tik.bardejov.travel